13. 8. 2009 Michal Hašek: Je to mediální bublina

Hejtman Michal Hašek o poplatcích ve zdravotnictví:
Kraje se chovají podle zákona, budou si tak počínat vždy

Za uměle nafouknutou bublinu označil jihomoravský hejtman Michal Hašek na svém dnešním mimořádném briefingu zprávu Hospodářských novin, podle níž chce ministr vnitra Martin Pecina krajům „zakázat“ proplácení regulačních poplatků za pacienty krajských zdravotnických zařízení.
„Jménem Asociace krajů se tvrdě ohrazuji proti takové mediální interpretaci dosavadní komunikace mezi kraji a Ministerstvem vnitra České republiky. V tuto chvíli neexistuje žádný oficiální dokument, který by konstatoval, že postup krajů ve věci regulačních poplatků je nezákonný. Žádné takové rozhodnutí ministerstva vnitra nebylo žádnému z krajů doručeno,“ řekl předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek a seznámil novináře s chronologií událostí, týkajících se poplatků: Dne 11. února 2009 ministerstvo poslalo hejtmanům dopis, žádající, aby dokumentovali, jak kraje rozhodovaly v této věci. O pět dní později přijala Topolánkova vláda usnesení č. 205, ve kterém uložila ministru vnitra neprodleně zahájit jednání s kraji o proplácení regulačních poplatků a uložila také ministru financí, aby analyzoval právní důsledky usnesení, která kraje přijaly v samostatné působnosti. Ministr měl také předložit vládě informací o tom, jaké důsledky bude mít pozastavení uvolňování nemandatorních finančních prostředků krajům.
„Toto usnesení vlády č. 205 bylo oficiálním vyhlášením války centrální vlády všem krajům ČR,“ řekl hejtman Hašek. Podle něj mezi 16. únorem a osmým květnem, kdy Mirek Topolánek opustil funkci premiéra, nedošlo ani k jednomu jednání tehdejšího premiéra s vedením krajů. Teprve 27. července je datován dopis nového ministra vnitra Martina Peciny, který vyzývá hejtmany, aby do konce srpna zaslali další podklady a informace o tom, jak je v krajích hrazení poplatků za pojištěnce realizováno. „Přílohou byla obecná nepodepsaná úvaha, popisující posouzení postupu krajů z hlediska principů dobré správy. Žádné rozhodnutí, žádný konkrétní paragraf, žádné konstatování, že byl nějakým způsobem porušen právní řád. S údivem jsem proto vyslechl středeční prohlášení bývalého ministra vnitra Ivana Langera, který prohlásil, že jako ministr měl již na stole analýzu, dokládající nezákonný postup krajům. Musím se zeptat, jak je potom možné, že jako veřejný činitel nekonal? To by měl lidem vysvětlit,“ řekl Michal Hašek ve svém prohlášení.
Hejtman upozornil, že začátkem druhého zářijového týdne má Poslanecká sněmovna znovu projednat návrhy zákonů, z nichž jeden úplně poplatky ruší, druhý řeší jejich podstatnou redukci. Zdůraznil, že i kdyby ministerstvo vnitra z nějakého důvodu pozastavilo výkon rozhodnutí krajské samosprávy, kraje by využily všech zákonných možností k soudnímu vyřešení tohoto sporu. „Kraje se budou v každém okamžiku chovat podle zákona. Jsou přesvědčeny, že se tak chovají i teď,“ dodal předseda Asociace krajů ČR.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek