4. 8. 2009 Výstava návrhů ideového řešení české části Archeoparku Mikulčice – Kopčany

Areál slovanského hradiště dostane novou podobu

V úterý 4. srpna se ve foyer Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnila vernisáž výstavy návrhů zaslaných do architektonické soutěže na ideový návrh koncepčního řešení české části Archeoparku Mikulčice - Kopčany. Akce se zúčastnili jak představitelé kraje v čele s náměstky hejtmana Annou Procházkovou a Václavem Božkem, tak autoři vítězných návrhů.
Vítězem jednokolové urbanisticko architektonické soutěže se v červenci stal návrh Markéty Veličkové, Petra Veličky, Jana Cyranyho a Jitky Calabové. Na druhém místě skončil návrh Petra Malého a jako třetí se umístil návrh autorů Jana Tesaře, Davida Mikuláška, Aleny Mazalové a Pavla Kleina.
Rozhodla o tom odborná porota, jež ve dnech 20. a 21. července v Mikulčicích posuzovala devět anonymních soutěžních návrhů, přihlášených do soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem. Soutěžní podmínky vypracoval odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu JMK v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. „Jde o ideovou soutěž na úrovni návrhu. Nyní je na nás, abychom si s autory domluvili vypracování nutné dokumentace pro získání územního a také stavebního rozhodnutí. Až bude tato dokumentace hotova, budou také zřejmé náklady této akce. Zatím si je netroufám odhadnout,“ reagovala náměstkyně hejtmana Anna Procházková na dotaz novinářů na tiskové konferenci. Kraj chce podle ní usilovat o prostředky z Evropské unie. Pokud se podaří zajistit financování a podaří se získat stavební povolení, mohlo by se s realizací návrhu začít nejdříve koncem příštího roku.

Slovanské hradiště v Mikulčicích (Valy u Mikulčic) bylo objeveno v roce 1954, v následujícím roce zde tehdejší ředitel Archeologického ústavu ČSAV prof. Josef Poulík zahájil terénní výzkum, ve kterém pokračoval celkem 38 sezón. Na základě tisíce prozkoumaných objektů a statisíců evidovaných nálezů vstoupily Valy u Mikulčic do povědomí veřejnosti jako centrum Velkomoravské říše. Archeologický výzkum zde pokračuje do dneška. V areálu kromě pavilonu se stálou muzejní expozicí a audiovizuálním programem, představujícím mikulčické hradiště z období devátého století, najdeme základy deseti kamenných kostelů a jedné světské stavby z velkomoravského období. Jsou zde objekty Masarykova muzea v Hodoníně, ale i provozní objekty Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Vyřešením současného stavu cenného areálu se zabývali úředníci i politici Jihomoravského kraje, památkáři i archeologové. Vypsaná soutěž měla najít takové řešení, které bude odpovídat celosvětovému významu lokality z hlediska historického a archeologického poznání života starých Slovanů a Velkomoravské říše a zvýšit atraktivitu areálu jak pro odborníky, tak pro běžné návštěvníky.
Výstava ve foyer Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude k vidění do 31. srpna 2009. 

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek  ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek  ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek