30. 7. – 2. 8. 2009 Delegace kraje na konferenci „Mládež – svět bez hranic“

Delegace kraje na konferenci „Mládež – svět bez hranic“

Delegace Jihomoravského kraje v čele s radním Milošem Šifaldou se ve dnech 30. července až 2. srpna 2009 zúčastnila mezinárodní konference „Mládež – svět bez hranic“ v Sankt-Petěrburgu v Leningradské oblasti v Rusku.
Fóra se zúčastnili zástupci partnerských regionů Leningradské oblasti z patnácti zemí světa. Účastníci konference diskutovali otázky spojené s problémy a perspektivami seberealizace mládeže v současné společnosti, úlohy státních institucí při řešení aktuálních úkolů mládežnické politiky, a také vytvoření sítě kontaktů mezi mládežnickými organizacemi partnerských regionů Leningradské oblasti. Během plenárního zasedání a kulatých stolů na téma „Mládež. Problémy. Perspektivy“, „Mládež a veřejný život“, „Mladé kádry - budoucnost planety“ zástupci partnerských regionů prezentovali zkušenosti regionálních a místních úřadů, společenských a politických organizací s realizací mládežnické politiky a řešením aktuálních praktických problémů života mládeže ve svých regionech.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek