31. 7. 2009 Zahájen pilotní provoz Turistického informačního centra (TIC) – Jižní Morava

Informace pro návštěvníky jižní Moravy

V pátek 31. července byl v budově Brněnského kulturního centra, Radnická 2 v Brně slavnostně zahájen pilotní provoz Turistického informačního centra (TIC) – Jižní Morava. Zahájení se zúčastnila mj. ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Zuzana Vojtová.
TIC – Jižní Morava tímto doplní služby stávajícího TIC města Brna. Brňané i návštěvníci města zde dostanou aktuální informace o turistických možnostech a akcích v regionu. TIC – Jižní Morava bude úzce spolupracovat na výměně informací s dalšími partnery v regionu. Pilotní provoz TIC - Jižní Morava již v průběhu druhé části turistické sezóny 2009 zmapuje potřeby návštěvníků. Tyto informace pak budou využity v připravovaném společném projektu zaměřeném na lepší využívání regionální turistické nabídky.

  ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek