23. 7. 2009 Kraj a Masarykova univerzita otevřou inkubátor pro informatiky

Kraj a Masarykova univerzita otevřou inkubátor pro informatiky

Rada Jihomoravského kraje schválila na svém čtvrtečním (23. 7. 2009) zasedání přípravu projektu „CERIT Science Park“. Jeho cílem je v letech 2009 – 2011 vybudovat vědeckotechnický park s inkubátorem specializovaným na oblast informačních a komunikačních technologií. Podrobnosti uvedl na tiskové konferenci hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který zde vystoupil spolu s krajským radním Milošem Šifaldou.
Jihomoravský kraj plánuje v rámci realizace projektu odkoupit od Masarykovy univerzity část budovy na ulici Botanická a Šumavská. Hlavní náplní projektu pak je v zakoupené budově vybudování vědeckotechnického parku s inkubátorem specializovaným na oblast ICT.
V současné době je připravena ke schválení registrační žádost a byla zahájena předběžná jednání na přípravě plné žádosti z Operační program Podnikání a inovace – program podpory Prosperita. Podání plné žádosti je plánováno na září 2009.
Celkové náklady projektu dosáhnou zhruba 500 milionů korun. „Dotace z operačního programu na podporu vědy a výzkumu činit až 75 procent nákladů. Z národních zdrojů by se pak doplácelo mezi 100 a 120 miliony Kč. Zatím nepadlo rozhodnutí, kdo bude nový objekt provozovat. Zpočátku ho bude vlastnit škola, kraj pak centra nejspíš majetkově vstoupí. Logicky se nabízí Jihomoravské inovační centrum jako ten, kdo bude zastupovat zájmy kraje a jeho majetkovou účast," uvedl hejtman.
Hejtman spolu s radním Milošem Šifaldou také přiblížili účast Jihomoravského kraje na Veletrhu odborného vzdělávání a pracovních příležitostí. 

Tiskové zprávy zde: Veletrh vzdělávání, Dotace ovocnářům, CERIT

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek  ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek