21. 7. 2009 Hejtman jednal o spolupráci se seniorskými organizacemi

Připravuje se projekt seniorpasů

Hejtman Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů ČR, se v úterý 21. července sešel s předsedou Rady seniorů ČR Zdeňkem Pernesem a předsedou Svazu důchodců ČR Oldřichem Pospíšilem a jednal s nimi o spolupráci nových krajských reprezentací s Radou seniorů, zastřešující celkem 15 seniorských organizací.
„Byl jsem informován o tom, jak postupně vznikají krajské rady seniorů. Zatím působí ve třech krajích - Hradeckém, Zlínském a na Vysočině. Připravuje se vznik dalších, mj. i na jižní Moravě. Senioři mají zájem o komunikaci s krajskými samosprávami, cítí se být přirozenými partnery například při tvorbě koncepčních materiálů, které ovlivňují život lidí, kteří dosáhli důchodového věku. Chceme se dohodnout na systému předávání informací, podkladových materiálů a připomínek Rady seniorů jednotlivým krajským radám a zastupitelstvům, ale také Asociaci krajů ČR,“ řekl po setkání hejtman Michal Hašek.
Podle jeho slov účastníky setkání zaujal připravovaný jihomoravský projekt seniorpasů, který by, podobně jako tzv. rodinné pasy, umožnil seniorům čerpání určitých služeb a nákup vybraného zboží se slevou. Rada seniorů má zájem na rozšíření projektu i do jiných krajů a také o případné smluvní zajištění podobné služby i v sousedních zemích podle příkladu rodinných pasů, které platí také v Rakousku.
„Hovořili jsme rovněž o možnostech celoživotního vzdělávání seniorů, kde by Asociace krajů byla partnerem při přípravě určitých projektů a při jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dohodli jsme se, že připravíme společnou dohodu o spolupráci mezi Radou seniorů ČR a Asociací krajů ČR. Prvním hmatatelným výstupem spolupráce by měl být letošní Mezinárodní den seniorů, který připadá na první říjen. Na jeho organizaci by se měly kraje podílet,“ řekl hejtman Michal Hašek, který také vysoce ocenil, že se senioři zapojili do projektu odborného sociálního poradenství. Na základě akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí senioři poskytují odborné sociální poradenství a tato služba se setkává s velkým zájmem členů i nečlenů seniorských organizací. „ Předpokládám, že tato aktivita může být ještě letos, ale i v budoucích letech, podpořena Jihomoravským krajem,“ řekl hejtman.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek