Veřejná osobní doprava

Metodické materiály v oboru veřejné osobní dopravy

Uzavírky

Metodický pokyn Projednávání uzavírek z hlediska linkové osobní dopravy (pdf, 207 kB)