15. 7. 2009 Nová etapa elektronizace veřejné správy na jižní Moravě zahájena

Nová etapa elektronizace veřejné správy na jižní Moravě zahájena

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek převzal ve středu 15. července z rukou poštovní doručovatelky důležitou úřední obálku. Obsahovala přístupové kódy k elektronické datové schránce Jihomoravského kraje, které pak hejtman spolu s ředitelem krajského úřadu Jiřím Crhou a vedoucím odboru informatiky Janem Forbelským v prostorách Czech Pointu v přízemí krajského úřadu zadal do počítače.
Tak byl zahájen zkušební provoz datové schránky, jež musí nahradit běžnou úřední poštu podle zákona od prvního listopadu. Ředitel Jiří Crha však slíbil, že to bude o měsíc dřív. Zahájením zkušebního provozu datové schránky byla symbolicky započata další etapa elektronizace veřejné správy. „Pro některé subjekty se stalo sportem opakovaně nevyzvedávat úřední zásilky na poštách ve snaze oddálit něco nepříjemného v komunikaci s úřady. To nyní nebude možné, od listopadu musí mít datové schránky všechny právnické osoby, nikdo se nebude moci vymlouvat, že nevěděl, byl na cestách atd.,“ vysvětlil hejtman Michal Hašek a připomněl, že stejné datové schránky si budou moci zdarma zřídit všichni občané. Úřední korespondenci si tak budou moci vyměňovat elektronickou cestou.
Hejtman řekl, že Asociace krajů ve spolupráci s ministerstvem vnitra usiluje o získání prostředků pro další rozvoj elektronizace obecních, městských i krajských úřadů. „Jde o to, abychom na tento účel do konce současného funkčního období krajské samosprávy získali co nejvíce prostředků, včetně těch z Evropské unie,“ řekl Michal Hašek.

 ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek