Informace č.j.: JMK 65631/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                                Sp.Zn.                                                          Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                                   JMK 65631/2009                      S – JMK 65631/2009 OKP                      Zich/541651219                      26.6.2009
 
 
„Zadost o informace podle zakona 106/99-Cesta do Bruselu 23. – 25.2.2009 / 2“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 10.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace podle zakona 106/99- Cesta do Bruselu 23. – 25.2.2009 / 2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) kopie veskere korespondence, ktera predchazela navrhu teto konkretni cesty
b) kopii itinerare pro celou cestu Brno-Brusel-Brno, ktery platil pro dalsi osoby, ktere predmenou cestu podnikly, prestoze ji nevykonal ing. Pospisil (predmetne schvaleni radou bylo nejen pro ing. Pospisila)
c) kopii veskerych dokumentu, ktere cestujici osoby v Bruselu ziskaly a predaly,
d) sdeleni, s kterymi konkretnimi osobami v Bruselu osoby, ktere vykonaly tuto cestu, jednaly, kdy a kde tato jednani probehla, o co se pri techto jednanich jednalo a jakych zaveru bylo docileno. Soucasne pozadujeme predat zazamy / zapisy z techto jednani a kopii cestovni zpravy z teto cesty.
f) kopie veskere korespondence, ktera nasledovala po teto konkretni ceste a byla v souvislost s ni.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 71309/2009 ze dne 20.5.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 54,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 22.6.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • Povinný subjekt zjistil, že má Vámi požadovanou korespondenci a v kopii ji poskytuje. Předmětnou korespondenci tvoří:
  1. kopie materiálu na Radu Jihomoravského kraje, 11. schůze konaná dne 12.2.2009 „Aktivity zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii v roce 2009“
  2. kopie emailu ze dne 13.2.2009 „CzechReg Days – TEN-T REGIONAL DIMENSION – INVITATION 24/02/2009“ od Jiřího Kolmana
  3. kopie emailu ze dne 13.2.2009 „Confirmation of reservation N D18-08RO“ od Jiřího Kolmana
  4. kopie emailu ze dne 13.2.2009 od Hany Severinové,
  5. kopie emailu ze dne 13.2.2009 „Brusel – omluva účasti ze sl. cesty“ od Naděždy Vévodové,
k písm. b-f) Žádosti:
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadované informace žádané ve Vaši Žádosti pod písm. b-f). Schválená zahraniční cesta, jež byla schválena usnesením Rady Jihomoravského kraje, jmenovitě usneseni 546/09/R 11, se neuskutečnila. Danou zahraniční pracovní cestu do Belgického království nevykonal ani Ing. Jaroslav Pospíšil ani Bc. Zdeněk Pavlík.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: Dle textu (24x A4 jednostranný)