Informace č.j.: JMK 66678/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                      ČJ.                                                   Sp.Zn.                                                          Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                                    JMK    66678 /2009                    S – JMK 66678/2009 OKP                     Zich/541651219                       30.6.2009
 
 
„Žádost o informace dle zákona 106/99 – personální audit“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 11.5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – personalni audit“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) zaslat kopii predmetne zadavaci dokumentace emailem
b) zaslat kopii veškeré korespondence v dane veci se vsemi subjekty, a to od 1.1.2009"
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo
spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje
č.j.: JMK 71037/2009 ze dne 19.5.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 138,90 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 22.6.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 • Povinný subjekt Vám v příloze sdělení ze dne 26.6.2009 č.j. JMK 92573/2009 označeného jako „Žádost o informace dle zákona 106/99 – personální audit“
  – poskytnutí informace elektronicky
  “ poskytl požadovanou zadávací dokumentaci označenou jako „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Personální audit Jihomoravského kraje“. Požadovaná informace byla odesláno na Vaší emailovou adresu.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
 • Povinný subjekt zjistil, že má Vámi požadovanou korespondenci a v kopii ji poskytuje. Předmětnou korespondenci představují následují dokumenty:
 1. kopie dokumentace zaslané do výběrového řízení firmou OTTIMA a.s.,
 2. kopie dokumentace zaslané do výběrového řízení firmou Dr. Kaufmann & Partner, a.s.,
 3. kopie dokumentace zaslané do výběrového řízení firmou Rais & partner International, s.r.o.,
 4. kopie dopisu „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Personální audit Jihomoravského kraje““ ze dne 9.4.2009 č.j. JMK 48466/2009,
 5. kopie dopisu „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Personální audit Jihomoravského kraje““ ze dne 9.4.2009 č.j. JMK 48452/2009,
 6. kopie dopisu „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Personální audit Jihomoravského kraje““ ze dne 9.4.2009 č.j. JMK 48461/2009,
 7. kopie dopisu „Sdělení o výsledcích zadávacího řízení“ ze dne 7.5.2009 č.j. JMK 66219/2009,
 8. kopie dopisu „Sdělení o výsledcích zadávacího řízení“ ze dne 7.5.2009 č.j. JMK 66227/2009,
 9. kopie dopisu „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 7.5.2009 č.j. JMK 66219/2009
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 
 Přílohy: dle textu (80x A4 jednostranný, 9x A4 oboustranný)