foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OE Odbor ekonomický

18.02.2019

Rozpočtová opatření JMK 2019

08.01.2019

Rozpočet JMK na rok 2019

07.01.2019

Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1.-3. čtvrtletí 2018

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
08.01.2018

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
19.12.2017

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
30.05.2017

Monitor - informace o rozpočtu a účetnictví JMK

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím všech úrovní státní správy a samosprávy. Obsahuje mimo jiné informace o hospodaření Jihomoravského kraje a obcí na území Jihomoravského kraje v minulých obdobích. 

28.06.2018

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2019 - 2021

18.02.2019

Rozpočtová opatření JMK 2018

29.06.2017

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2018 - 2020

28.06.2018

Závěrečný účet JMK za rok 2017

18.12.2018

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem

včetně jejich návrhů zveřejňovaných v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním Radou Jihomoravského kraje