UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OE Odbor ekonomický

23.04.2021

Rozpočtová opatření JMK 2021

28.12.2020

Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje

(pdf, 2.927 kB) 

04.01.2021

Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2021

(pdf, 3.025 kB) 

24.09.2020

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2021–2023

24.06.2020

Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2019

(pdf, 10317 kB) 

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
13.02.2020

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
31.10.2019

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
30.05.2017

Monitor - informace o rozpočtu a účetnictví JMK

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím všech úrovní státní správy a samosprávy. Obsahuje mimo jiné informace o hospodaření Jihomoravského kraje a obcí na území Jihomoravského kraje v minulých obdobích. 

18.12.2020

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem

včetně jejich návrhů zveřejňovaných v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním Radou Jihomoravského kraje