foto 1 foto 2
Křesadlo - nominovat dobrovolníka Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

 

OE Odbor ekonomický

24.10.2018

Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2018

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
08.01.2018

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
19.12.2017

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
30.05.2017

Monitor - informace o rozpočtu a účetnictví JMK

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím všech úrovní státní správy a samosprávy. Obsahuje mimo jiné informace o hospodaření Jihomoravského kraje a obcí na území Jihomoravského kraje v minulých obdobích. 

28.06.2018

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2019 - 2021

26.06.2017

Závěrečný účet JMK za rok 2016

15.11.2018

Rozpočtová opatření JMK 2018

29.06.2017

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2018 - 2020

05.01.2018

Rozpočet JMK na rok 2018

28.06.2018

Závěrečný účet JMK za rok 2017

15.12.2017

Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 2019–2020 příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem