KŘESADLO - ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Výročí bitvy u Slavkova Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OE Odbor ekonomický

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
04.01.2017

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
02.01.2017

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
30.05.2017

Monitor - informace o rozpočtu a účetnictví JMK

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím všech úrovní státní správy a samosprávy. Obsahuje mimo jiné informace o hospodaření Jihomoravského kraje a obcí na území Jihomoravského kraje v minulých obdobích. 

29.05.2017

Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2017

26.06.2017

Závěrečný účet JMK za rok 2016

29.05.2017

Závěrečný účet JMK za rok 2015

14.11.2017

Rozpočtová opatření JMK provedená v roce 2017

29.06.2017

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2018 - 2020

23.06.2016

Rozpočtový výhled JMK na období 2017 - 2019

02.10.2017

Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1. pololetí 2017