1. 7. 2009 Prezentace špičkových moravských vín v Bruselu

Prezentace špičkových moravských vín v Bruselu

Velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Vinařským fondem a Ministerstvem zemědělství ČR organizovala první červencový večer v Bruselu Czech Wine Party - neformální setkání diplomatů a vysoce postavených představitelů evropských institucí.
Akce se zúčastnili například velvyslanci Číny, Japonska, Izraele, Ruska, Švýcarska a dalších států zastoupených v Bruselu. Dalšími významnými hosty byli mimo jiné i experti zabývající se vinařskou politikou Evropské unie.
Během setkání byla hostům prezentována moravská vína, která dosáhla medailová umístění v mezinárodních prestižních vinařských soutěžích, a dále turistická místa jižní Moravy. Akce, vedle propagace moravského vinařství a Jihomoravského kraje, přispěla k navázání kontaktů představitelů Jihomoravského kraje s tvůrci evropských politik, které mají dopad na život v Jihomoravském kraji (například zemědělská či regionální politika EU).

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek