2. 7. 2009 Cena Jihomoravského kraje

Cena Jihomoravského kraje

Stejně jako v předchozích letech i letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje (JMK). Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. srpna. Podané návrhy na udělení této ceny bude shromažďovat vedoucí odboru kancelář hejtmana, který je následně předá k projednání Radě a Zastupitelstvu JMK - zastupitelé budou o oceněných rozhodovat v průběhu září. Předání Cen Jihomoravského kraje se letos uskuteční v závěru října 2009 v Brně.
„Udělením Ceny Jihomoravského kraje oceňujeme vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na jižní Moravě narodily, žijí nebo jsou s naším regionem spojeny svým působením. Vím, že takových osobností, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, má náš kraj mnoho. Věřím proto, že budeme moci takto na jejich život a dílo upozornit nejširší veřejnost,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek.
Plné znění zásad udílení Ceny Jihomoravského kraje je zveřejněno na webových stránkách JMK: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=19810&TypeID=2 .

V loňském roce převzali Cenu Jihomoravského kraje Vladimír Kořístek (lékařské vědy), Antonín Vojtek (výtvarné umění), Bohumil Buček (kultura, in memoriam), David Kostelecký (vrcholový sport), Věra Růžičková (celoživotní přínos v oblasti sportu), František Fráňa (mezilidské vztahy) a Bohumil Lošťák (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu).
V roce 2007 bylo ocenění předáno následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech: Jiří Brauner (technický pokrok), Zdeňka Vrbová (hudba), Jiří Netík (výtvarné umění), Vojtěch Vašíček, Stanislav Krátký (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.
Ocenění v roce 2006 získali tito laureáti: Milena Flodrová (historické vědy), Richard Kania (lékařské vědy), Jiří Sehnal (hudební vědy), Yvetta Hlaváčová (sport), Vlasta a Jaroslav Smutní (kultura), Jiří Malášek (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu), Jaroslav Kratka (mezilidské vztahy), Václav Kolář (mládežnický sport), Marek Badalík (hrdinský čin).
V roce 2005 převzali Cenu JMK tito laureáti: Karel Kašpárek (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu), Zdeněk Pololáník (hudba), Šimon Ryšavý (literatura), Martin Voborný (za hrdinský čin) a Josef Zimovčák (sport).
Poprvé byla Cena JMK udělena v roce 2004 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech: Hana Zejdová (sport), Jan Dvořák (přírodní vědy), Vladislav Bláha (kultura), Miloslav Šnajdar (osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu). Zastupitelstvo JMK dále udělilo Cenu Jihomoravského kraje Davidu Kožuskému a Jaroslavu Gargulovi in memoriam za hrdinský čin.