1. 7. 2009 První proplacená miliarda korun evropských dotací

První proplacená miliarda korun evropských dotací

Regionální rada Jihovýchod oslavila ve středu 1. července třetí výročí svého založení. Dalším důvodem k oslavám je i první proplacená miliarda korun na účty příjemců dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
„Těší mě skutečnost, že právě náš region Jihovýchod patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty. Jsem přesvědčen, že tomu tak bude i nadále,“ řekl Michal Hašek, předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje.
Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod, zdůrazňuje pozici Regionální rady Jihovýchod po třech letech činnosti: „Regionální rada se stala funkční organizací, která je schopna poradit potenciálním žadatelům o evropské dotace, jak připravit kvalitní projekt, aby mohl získat dotace. Kromě toho regionální rada schvaluje projekty a proplácí dotace projektům regionu Jihovýchod.“ Třetí narozeniny oslavila 1. července Regionální rada Jihovýchod navíc s významným milníkem. Ve stejném termínu dochází k proplacení první miliardy korun příjemcům na projekty Regionálního operačního programu Jihovýchod v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Největší podíl (63 procent) získaly projekty v oblasti dopravy, tzn. projekty výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy, okružních křižovatek a mostů.
Během posledních dvou let žadatelé o dotace předložili 900 projektů požadujících přes 17 miliard korun. Regionální rada Jihovýchod schválila dotace ve výši přes 9 miliard korun pro téměř 400 projektů realizovaných v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Největší objem dotací (přes 4 mld. Kč) je určen pro rozvoj dopravy v regionu Jihovýchod, další téměř tři miliardy jsou rozděleny pro projekty rozvoje měst a obcí a cestovní ruch je podpořen téměř 1,5 miliardou korun. V současné době je rozděleno přibližně 35 procent z celkové alokace ROP Jihovýchod pro období let 2007 - 2013. „Myslím, že můžeme být s dosavadním průběhem čerpání dotací velmi spokojeni a budeme se snažit v tomto trendu pokračovat,“ konstatoval Jiří Běhounek, místopředseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek