30. 6. 2009 Jednala Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje

Jednala Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje

V úterý 30. června se na pravidelné schůzi sešla Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. Projednala aktuální stav připravenosti všech složek Integrovaného záchranného systému JMK na případné řešení mimořádných povodňových situací. Dále vyslechla zprávu hejtmana Michala Haška o provedené zkoušce povodňového spojení na členy Povodňové komise Jihomoravského kraje, členy povodňových komisí obcí s rozšířenou působností a starosty obcí JMK. Tato zkouška proběhla na příkaz hejtmana během uplynulého víkendu.
Bezpečnostní rada JMK se dále zabývala přípravou cvičení Trauma 2009. To prověří funkčnost traumatologického plánu Jihomoravského kraje při fiktivní dopravní nehodě většího rozsahu, do kterého budou zapojeny nemocnice v Brně a okolí. Bezpečnostní rada JMK také vzala na vědomí informace hejtmana o přípravě návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně. Na návrh hejtmana požádala zástupce Policie ČR o předložení zprávy o extremismu na jižní Moravě na příštím jednání. Dále bylo vyhodnoceno cvičení ZÓNA 2008.