informace č.j. S-JMK 88171/2009 OE

Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

Odbor ekonomický krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

_________________________________________________________________________

 

 

Vaše č.j.          Naše č.j.                      Naše Sp.zn                  Vyřizuje/linka              Brno

                        JMK 88171/2009        S-JMK 88171/2009     Konvičková/1287        23.6.2009                  

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – „20 RJMK bod č. 4“

 

 

                       

Vážený pane,

 

dne 22.6.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „žádost o informace podle zákona č. 106/99 - 20 RJMK bod 4“ ( dále jen „Žádost“).

 

V žádosti požadujete:

„zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty)  předloženého k bodu 4 na 20. zasedání RJMK.

 

Vámi požadované elektronické kopie kompletního materiálu k bodu 4 na 20. zasedání RJMK „4.  Záměr na přijetí úvěru pro Jihomoravský kraj od Evropské investiční bankyVám zasíláme a  jsme s pozdravem.

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.

                                                                                     vedoucí odboru ekonomického