foto 1 foto 2

Vzory ke správnímu řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Vzory ke správnímu řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  

1)   Návrh na zrušení TP (doc, 35 kB)  - aktualizováno dne 26.4.2019

 

2)   Spis košilka (doc, 21 kB)

 

3)   Sběrný arch spisu (doc, 38 kB)

 

4)   Oznámení o zahájení řízení § 12 odst. 1 písm. a) (doc, 42 kB) - nové

 

5)   Oznámení o zahájení řízení § 12 odst. 1 písm. b) (doc, 42 kB) - nové

 

6)   Oznámení o zahájení řízení § 12 odst. 1 písm. c) (doc, 42 kB)  - aktualizováno dne 26.4.2019

 

7)   Usnesení o spojení řízení do společného řízení (doc, 32 kB)

 

8)   Výzva k zaplacení správního poplatku (doc, 36 kB) - nové

 

9)   Výzva k odstranění nedostatků a přerušení řízení (doc, 34 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

10) Usnesení o ustanovení opatrovníka (doc, 27 kB)

 

11) Veřejná vyhláška (doc, 32 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

12) Předvolání svědka (doc, 29 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

13) Protokol o výslechu svědka (doc, 32 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

14) Protokol o ústním jednání (doc, 49 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

15) Vyrozumění účastníků řízení o provádění dokazování mimo ústní jednání § 51 (doc, 25 kB) 

 

16) Usnesení o ohledání na místě (doc, 33 kB) - nové

 

17) Výzva účastníkům řízení k možnosti vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí (doc, 26 kB)

 

18) Usnesení o zastavení řízení § 66 odst. 1 písm. c) (doc, 33 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

19) Usnesení o zastavení řízení § 66 odst. 1 písm. g) (doc, 28 kB)

 

20) Rozhodnutí - vyhovění (doc, 44 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

21) Rozhodnutí - nevyhovění (doc, 33 kB)- aktualizováno dne 26.4.2019

 

22) Rozhodnutí ve společném řízení (doc, 47 kB)

 

23) Rozhodnutí z úřední povinnosti § 12 odst. 1 písm. a) (doc, 33 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

24) Rozhodnutí z úřední povinnosti § 12 odst. 1 písm. b) (doc, 31 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019

 

25) Vyrozumění o podaném odvolání (doc, 25 kB) 

 

26) Předložení odvolání odvolacímu orgánu (doc, 30 kB) - aktualizováno dne 26.4.2019