25. 6. 2009 Vláda znovu zváží financování rychlostní silnice R 52

Vláda znovu zváží financování rychlostní silnice R 52

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek

Premiér Jan Fischer a vláda ČR znovu přehodnotí otázku financování výstavby dálničního propojení Brna a Vídně. Informoval o tom hejtman kraje Michal Hašek na čtvrteční (25. června) tiskové konferenci po zasedání rady kraje.
„S panem premiérem jsme o tomto pro Jihomoravský kraj klíčovém tématu hovořili během naší středeční schůzky v Praze. Informoval jsem ho, že v tuto chvíli se pracuje na vydání územního rozhodnutí, a že vybudování tohoto úseku rychlostní komunikace je v souladu s mezivládní smlouvou mezi ČR a Rakouskem. Pan premiér uznal, že je to velmi vážný argument pro to, aby se zahájení rychlostní komunikace R 52 nedostalo na černý seznam ministra dopravy,“ řekl hejtman novinářům.

V souvislosti s přípravou nového územního plánu města Brna hejtman Michal Hašek informoval, že se z rozhodnutí rady obrátí na primátora Romana Onderku se žádostí o spolupráci na projektu Severojižního kolejového diametru města, zapojeného do regionu. Jde o to, aby nový územní plán počítal s vymezením koridoru pro vedení severojižního kolejového diametru napojeného na severu na železniční trať Brno – Havlíčkův Brod přípojkou v zastávce Řečkovice a na jihu na trať Brno – Přerov v zastávce Chrlice. Podle hejtmana je vybudování Severojižního diametru záležitostí budoucnosti, ale kraj chce, aby se v územním plánu města s touto stavbou, navazující na projekt rekonstrukce železničního uzlu Brno, počítalo.

 ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek
Krajští radní také podnikli významný krok k rozvoji cykloturistiky, když schválili významnou koordinační dohodu se všemi subjekty, jichž se může rozvoj sítě cyklostezek v kraji dotýkat – Povodím Moravy a Lesy ČR počínaje a správci silnic na území kraje konče. Dohoda má v budoucnu umožnit rychlejší identifikaci pozemků a jejich vlastníků a řešení otázek, jež souvisejí s územním a stavebním řízením. Radní také souhlasili se zahájením prací na projektu přeshraniční spolupráce nazvaném Zažít kraj vína a památek na kole. Kraj může podle hejtmana na tento účel získat významnou částku z evropských fondů. Projekt má do čtyř let propojit cyklostezky na obou stranách česko-rakouské hranice, umožnit vybudování společného značení, odpočívek, informačních center i půjčoven kol po obou stranách hranice. Na celkových nákladech projektu by se kraj měl podílet zhruba 1,2 mil. Kč, zhruba 600 tisíc korun poskytne stát a zbytek do celkové částky 26 milionů korun má poskytnout ze svých fondů Evropská unie.
K významným bodům čtvrtečního zasedání Rady Jihomoravského kraje patřilo také schválení zásad a harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2010. „Klíčovou prioritou je pro nás financování programů a projektů, na nichž se podílejí fondy Evropské unie. Nelze čekat, že v této oblasti budeme, navzdory omezeným příjmům z daní, něco škrtat nebo rušit. Naopak. Pokud jsou evropské projekty připraveny, jsou podány žádosti, bude to absolutní priorita našeho rozpočtu na rok 2010,“ řekl hejtman Michal Hašek a znovu se zmínil o středečním jednání s premiérem Janem Fischerem. Během této schůzky se mimo jiné hovořilo o možnosti brzké změny ve financování evropských projektů. Místo tzv. předfinancování – tj. stavu, kdy žadatel musí nejprve získat vlastní prostředky a teprve na vybudované dílo získává příspěvek z evropských fondů, může podle všeho brzy nastoupit průběžné financování. To by významně pomohlo i v Jihomoravském kraji. I zde má mnoho žadatelů potíž se získáním úvěru a nemá tedy šanci ani na evropské peníze.
Na tiskové konferenci seznámil radní Oldřich Ryšavý, předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeněk Dufek a jednatel před týdnem založené společnosti CEJIZA Bořek Semrád s principy fungování tohoto subjektu, založeného krajem se záměrem společného nákupu zdravotnického materiálu, léků a služeb pro krajská zdravotnická zařízení. Podrobné informace jsou obsaženy ve zvláštní tiskové zprávě ZDE.

Rada JMK též schválila Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí pro Sbory dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2009 - 12. Podrobnější informace ZDE.

 .ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek .