24. 6. 2009 Premiér a hejtmani – s krizí bojujeme společně

Premiér a hejtmani – s krizí bojujeme společně

Ve středu 24. června proběhlo v Praze první jednání hejtmanek a hejtmanů s předsedou vlády ČR Janem Fischerem, které je možné charakterizovat jako prolomení „studené války“ mezi státní správou a kraji, kterou nastavila Topolánkova vláda. Jednání se zúčastnili také ministři financí Eduard Janota a ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v této souvislosti řekl: „Setkání hejtmanek a hejtmanů s předsedou vlády považujeme za vstřícný krok ze strany pana premiéra a jsem přesvědčen, že naše jednání ukončilo období nekomunikace a cílevědomých negativních kroků bývalé Topolánkovy vlády. Toto je zcela jiný přístup a možnosti přímé osobní komunikace si velmi vážíme.“
Základními body jednání byly příprava státního rozpočtu na příští rok, dopravní infrastruktura, zdravotnictví, sociální sféra a čerpání finančních prostředků z fondů EU. V oblasti dopravní infrastruktury byla přijata dohoda, že v rámci navrhovaných úsporných opatření bude provedena revize seznamu staveb, které mají být zastaveny, popř. odloženy. „Vezmeme stavbu po stavbě a bude hodnotit všechny dopady, které by takovéto zastavení znamenalo. Existuje několik mezinárodních dohod, na základě kterých jsme se zavázali k výstavbě klíčových silnic, neřešení této situace by například znamenalo, že rakouská strana dokončí výstavu své části silnice R 52 v roce 2012 a na hranicích, popř. v Mikulově se začne hromadit obrovské množství automobilů“, upozornil jihomoravský hejtman Michal Hašek.
Za klíčový posun považují obě jednající strany shodu na potřebě projednání politiky územního rozvoje. Bylo konstatováno, že tento dokument byl opakovaně blokovaný Topolánkovou vládou a bude projednán na nejbližším jednání vlády. Ministr financí rovněž představil racionální řešení pro dostavbu dálnice D 47 na základě zákona z roku 2002, které umožní zahájení stavby již v tomto roce. V oblasti veřejné dopravy byl učiněn příslib hledat systémové řešení pro financování železniční dopravy, které by mělo do budoucna zamezit opakování skokového a nepodloženého zvýšení cen Českými drahami, před které byly postaveny kraje v letošním roce.
Zásadní problém přetrvává v oblasti zdravotní péče, kde mnohá krajská zdravotnická zařízení nemají dosud uzavřeny smluvní dodatky v rámci úhradové vyhlášky. „To je zcela neúnosné zejména ve chvíli, kdy na jednu stranu bývalá vláda opakovaně navýšila růst platů a na druhou stranu VZP, která je v podstatě kontrolována ministerstvem zdravotnictví, doposud nebyla schopna tyto smlouvy uzavřít. Požádali jsme pana premiéra, aby vláda využila své pravomoci k výměně třetiny členů správní rady VZP a těch zdravotních pojišťoven, kde disponuje podobnou pravomocí“, sdělil předseda Asociace krajů Michal Hašek a dodal: „S panem premiérem jsme se také dohodli na pravidelných měsíčních schůzkách s vedením Asociace krajů CŘ a současně jsme se dohodli, že v září se uskuteční další společné jednání se všemi hejtmany. Vycházíme z principu, že zemi spravujeme společně - vláda na celostátní úrovni a krajské rady na úrovni jednotlivých regionů. Nejenom v období hospodářské krize považujeme za užitečné vzájemnou komunikaci na této úrovni“.

 

 ilustrativní obrázek