Informace č.j. JMK 89463/2009

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

                                                                                                                               

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 89463/2009                   Suchá /1522                                                 24.6.2009

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane docente,

 

na základě Vašich žádostí ze dne 22. 6. 2009, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 88153/2009, JMK 88168/2009 a JMK 88173/2009, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopie kompletních materiálů schválených v bodě 10 na 5. ZJMK a materiál v bodě 34 na 19. RJMK.

 

Vámi požadovaný materiál k bodu č. 31 na 21.RJMK Vám byl již zaslán dne 7. 5. 2009 dopisem č.j.: JMK 63805/2009.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                    

Přílohy: dle textu

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz