foto 1 foto 2
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Právní

Náhled
06.05.2019

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí

Novelizace po vydání vyhlášky č- 107/2019 Sb., platné od 1.9.2019. V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitele školské právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí a ředitele příspěvkové organizace jmenuje na pracovní místo ředitele zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení. Tato metodická pomůcka je určena obcím (obcím, městysům, městům) jako zřizovatelům škol a školských zařízení (nejčastěji mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna, základní umělecká škola, středisko volného času) (dále také jen „škola“). Je zaměřena na popsání a vysvětlení praktického postupu obce při realizaci konkurzního řízení od vyhlášení konkurzního řízení po jmenování úspěšného uchazeče na pracovní místo ředitele školy. (docx, 277 kB) 

Náhled
10.05.2016

Přijímání darů příspěvkovými organizacemi

Aktualizovaná metodika. (doc, 38 kB) 

Náhled
03.05.2012

Stanovisko k evidenci pracovní doby a stanovisko k výkonu práce – zájmového vzdělávání pedagogickým pracovníkem

Stanovisko odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k evidenci pracovní doby a k výkonu práce – zájmového vzdělávání pedagogickým pracovníkem (doc, 414 kB) 

Náhled
10.05.2016

Vzor jmenovacího dekretu ředitele školy zřizované obcí

(doc, 26 kB) 

Náhled
11.05.2016

Metodický pokyn č. 1/10 k závodnímu stravování

Metodický pokyn č. 1/2010 vedoucí odboru školství KrÚ JMK k závodnímu stravování . Aktualizováno 1.5.2016. (doc, 49 kB)