18. 6. 2009 Kraj založil společnost CEJIZA

Kraj založil společnost CEJIZA

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve čtvrtek 18. června schválilo založení obchodní společnosti CEJIZA (Centrální Jihomoravský Zadavatel) s.r.o., se základním kapitálem ve výši 1,1 milionu korun. Cílem společnosti ve stoprocentním vlastnictví kraje bude především centrální nákup léků a zdravotnického materiálu pro všechna zdravotnická zařízení kraje.
V důvodové zprávě se konstatuje, že obecné zkušenosti z centralizovaných nákupů potvrzují šanci na nejméně osmiprocentní úsporu nákladů při nákupu zboží a služeb. Jenom nemocnice kraje utratily za tyto položky v minulém roce 1,35 mld. korun.
„Na principu nákupu v agregovaném množství jsme postavili naše rozhodnutí o založení společnosti CEJIZA. Osobně jsem přesvědčen, že úspory budou ještě větší,“ řekl hejtman Michal Hašek. Ušetřené peníze zůstanou podle něj ve zdravotnictví – na řešení oprav, havárií, případně na investice.
Kromě nákupu léků a zdravotnického materiálu by podle hejtmana CEJIZA mohla poskytovat také záruky za podnikatelské úvěry pro malé a střední podnikatele. „Mezi našimi nástroji proti hospodářské krizi jsou startovací dotace pro malé podnikatele. Nyní jednáme s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a chceme poskytovat také záruky za malé úvěry těmto podnikatelům. To nemůže učinit kraj, proto jsme využili založení společnosti CEJIZA, která je pod stoprocentní kontrolou kraje. Chceme, aby hospodaření této společnosti bylo absolutně průhledné, proto jsme do jejích orgánů jmenovali zástupce všech politických stran – jak koalice, tak opozice. Rada kraje pak bude zastupitelům pravidelně předkládat zprávu o hospodaření této organizace,“ řekl hejtman a dodal, že nelze vyloučit rozšíření aktivit této společnosti i do jiných oblastí.