17. 6. 2009 Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko hledají cesty ke spolupráci ve zdravotnictví

Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko hledají cesty ke spolupráci ve zdravotnictví

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek

Setkáním politiků i odborníků v oblasti zdravotnictví byl ve středu 17. června v pohraničním městě Laa an der Thaya oficiálně zahájen tříletý projekt Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje, nazvaný prostě Zdraví – Gesundheit. Jeho cílem je zmapovat možnosti přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví s cílem zlepšit podmínky života v obcích a městech na obou stranách hranice.
Jak informoval dolnorakouský poslanec Karl Wilfing, starosta Poysdorfu, byly vytvořeny tři pracovní skupiny, z nichž první se bude během následujících tří let věnovat problematice spolupráce nemocnic, zdravotnických záchranných služeb a epidemiologické tematice. Pracovní skupiny budou zkoumat podmínky, za nichž je možné použít vozy a posádky zdravotnické záchranné služby v zahraničí, studovat možnosti využití služeb nemocnic v příhraničních okresech Znojmo a Břeclav rakouskými pacienty a naopak, srovnávat zdravotní systémy obou zemí s cílem vytvořit společná kritéria pro hodnocení jednotlivých služeb atd. Řešit budou také otázky finanční – společné kroky v příhraničí se neobejdou bez spolupráce zdravotních pojišťoven.
Podle jihomoravského krajského radního pro oblast zdravotnictví Oldřicha Ryšavého bude brzy zahájen kurs němčiny pro zaměstnance nemocnic v Břeclavi a Znojmě, uskuteční se první vzájemné návštěvy lékařů těchto nemocnic, výměnné studijní pobyty pracovníků zdravotnické záchranné služby, bude vytvořen odborný slovníček zdravotnické záchranné služby atd.
Na začátku 90. let minulého století se obyvatelé obou sousedních zemí domnívali, že po pádu železné opony nic nebude bránit prakticky okamžité změně dosavadního stavu. Dvě desetiletí po pádu železné opony se však v praxi potvrzuje, že stále existuje řada legislativních, finančních i provozních překážek, které brání vzájemnému využívání zdravotnických služeb dokonce i v případech nouze. Nejsou ojedinělé ani případy, kdy například Rakušan, který utrpěl zranění na jižní Moravě, žádá českou záchranku jen o odvoz na hraniční přechod, kde je přeložen do rakouské sanitky a odvážen do některé z rakouských příhraničních nemocnic. Podobně je tomu i naopak.
„Nehraje v tom roli jen odlišnost systémů zdravotnické péče, které během šesti poválečných desetiletí prošly na obou stranách hranice odlišným vývojem. Největším úkolem bude odstranění bariér v myslích lidí. Prosazení poznání, že kvalita péče se v našich nemocnicích zásadně neliší. Teprve až lidé získají důvěru, bude možné ve spolupráci na poli zdravotnictví pokročit,“ řekl jihomoravský radní Oldřich Ryšavý. Jeho rakouský partner Karl Wilfing jeho slova potvrdil.
Projekt Zdraví - Gesundheit je jedním ze zhruba sedmi desítek projektů přeshraniční česko-rakouské spolupráce, na kterých se podle ředitele Vladimíra Gašpara podílí Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Jak potvrdili přítomní účastníci středeční schůzky v Laa an der Thaya, doba, kdy rakouští pacienti budou moci využívat například supermoderně vybaveného oddělení radioterapie znojemské nemocnice, je ještě hodně vzdálená. Cenné však je, že první krok k tomuto cíli byl již učiněn – na obou stranách.