12. 6. 2009 Starý Poddvorov hostil Evropskou chartu malých obcí

Starý Poddvorov hostil Evropskou chartu malých obcí

Ve Starém Poddvorově začalo v pátek 12. června setkání zástupců vesnic z celé Evropy – členů Evropské charty malých obcí. Setkání, které trvalo do pondělka, zahájili před polednem českou hymnou a vztyčením vlajek jednotlivých členských států. Prezident Evropské charty venkovských obcí Frans Ronnes z Nizozemska spolu se starostkou Starého Poddvorova Marií Bůškovou odhalili pamětní desku, která bude toto největší setkání obyvatel evropských vesnic na území našeho kraje připomínat.
Přítomné hosty i jejich hostitele pozdravila první náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková. Ocenila mimořádný přínos hnutí Evropské charty malých obcí k vzájemnému poznávání lidí, které ještě historicky nedávno rozdělovala železná opona. „Předsudky na obou stranách vzaly za své především díky mohutnému toku informací, proudících ze západu na východ a naopak. Nemalou zásluhu má na tom právě Evropská charta malých obcí. Díky jejím projektům si dnes lépe rozumíme, víc známe potřeby, schopnosti, zvyky i tradice toho druhého. Ne náhodou k hlavním principům evropské charty patří zásada, aby hosté při vzájemných návštěvách zůstávali v hostitelských rodinách. Aby program všech setkání pamatoval na hlavní cíl – poznat denní život obyčejné rodiny. Právě tento princip výměnných setkání přináší mnohem větší efekt, než desítky poznávacích zájezdů s cestovní kanceláří,“ řekla náměstkyně hejtmana a stručně představila jižní Moravu jako region, ve kterém navzdory globalizačním procesům má stále navrch lidová píseň, tanec, zvykoslovné obřady, jež odedávna provázely hospodářský rok na vesnici.
Účastníky setkání čekal do pondělka pestrý program pro děti i pro mládež. Je v něm místo na návštěvu Lednicko – valtického areálu, projížďka na loďkách, návštěva Templářských sklepů v Čejkovicích, účast na průvodu Božího těla, prohlídka Hodonína, strážnického skanzenu, sportovní utkání i ochutnávky vína. Organizátoři nezapomněli ani na pracovní jednání - v sobotu dopoledne se například v Čejkovicích uskuteční seminář o venkovském školství, zemědělství a rozvoji venkova.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek