Informace č.j.: JMK 8281/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                          SpZn.:                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
    JMK 8281/2007                  S - JMK 8281/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         29. 1. 2007                 
 
 
Korespondence mezi JMK a ŘSD - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 17. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které požadujete poskytnutí následující informací:
 
1)      Kopie korespondence mezi JMK a ŘSD za období od 1.1.2004 do 15.1.2007 ve věci EIA pro rozšíření dálnice D1 zahrnující úsek D1 okolo Troubska (a to včetně vyjádření souladu s územně plánovací dokumentací, které bylo vydáno po EIA)
 
2)      Kopie korespondence mezi JMK a ŘSD za období od 1.1.2004 do 15.1.2007 ve věci plánované jihozápadní tangenty u Troubska (propojení D1 a R52)“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
 
k bodu 1 žádosti o poskytnutí informací:
 
Krajský úřad nemá k dispozici žádné Vámi požadované informace.
 
 
k bodu 2 Žádosti o poskytnutí informací:
 
1)      dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9. 3. 2006 zn. ŘSD ČR- SB/ s názvem „Sil. R/43 Troubsko – Kuřim, Žádost o vyjádření“,
 
2)      dopis Jihomoravského kraje ze dne 6. 4. 2006 č.j.: JMK 43028/2006 s názvem „Silnice R43, MUK Troubsko“,
 
3)      dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 15. 3. 2006 zn. ŘSD ČR- SB/ 736 /06-51 s názvem „Sil R 43 Troubsko – Kuřim“ včetně přílohy („Záznam z jednání konaného dne 9.3.2006 na ŘSD ČR Správě Brno na akci ‘Rychlostní silnice R 43 Troubsko – Kuřim‘“),
 
4)      dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16. 8. 2004 zn. 9639/04-10332 ve věci, resp. s názvem „’Územní prognóza Jihomoravského kraje‘, ‚Generel dopravy Jihomoravského kraje‘, ‚Posouzení vlivů územní prognózy Jihomoravského kraje na životní prostředí‘ - stanovisko“.
 
 
           
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                          vedoucí odboru právního a oganizačního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (37 A4 jednostranných)