10. 6. 2009 Jihomoravský kraj ocenil České ručičky

Jihomoravský kraj ocenil České ručičky

Dvě desítky talentovaných žáků středních odborných škol a učilišť z jedenácti českých krajů si ve čtvrtek večer z Brna odnesly cenu „České ručičky“. Ocenění putuje k těm, kteří v uplynulém roce úspěšně reprezentovali svůj obor na českých či mezinárodních soutěžích ve vybraných oborech. Ocenění žáci jsou z 11 krajů ČR. Dvě ceny zůstaly v Jihomoravském kraji zásluhou Milana Širokého ze SOŠ a SOU stavebního v Brně – Bosonohách, který vyhrál soutěž tesařů a Kateřiny Pavlové z VOŠ, SOŠ a SOU v Bzenci, která triumfovala v soutěži cukrářů.
Vyhlašovatelem přehlídky „České ručičky“ 2009 je Jihomoravský kraj ve spolupráci s řadou ministerstev a dalších institucí. Pořadatelé si kladou za cíl zvýšit význam učňovského školství v ČR a řemeslnou prestiž jednotlivých oborů v očích společnosti, zejména pak u samotných žáků a jejich rodičů. „Naše ministerstvo věnuje střednímu odbornému školství čím dál větší pozornost. Podporu této oblasti vzdělávání nebudeme podceňovat,“ slíbila první náměstkyně ministryně školství Eva Bartoňová.
Příprava žáků v odborných školách má u nás dlouholetou tradici a učňovské školství v podstatě pokrývá spektrum všech učebních oborů. Přesto sledujeme pokles zájmu žáků, rodičů i veřejnosti o tuto formu odborné přípravy. Negativní trend se ani přes mnohá opatření zatím nedaří zvrátit, přestože v Evropské unii roste potřeba kvalifikovaných dělníků schopných zvládat nejmodernější technologie. Slavnostní předávání cen „České ručičky“ si kladlo za cíl právě na tento negativní trend upozornit, ocenit schopnosti vítězů a především zpopularizovat učební obory a pozitivní výsledky škol a učitelů, kteří s žáky denně pracují.
Náměstek hejtmana JMK Václav Božek, který ocenění předal spolu s krajským radním Milošem Šifaldou, si letošní premiéru pochvaluje: "Takovou akci učňovské školství už skutečně potřebovalo. Léta se o tom mluví na různých úrovních, ale zůstávalo jen u slov. Proto se letos Jihomoravský kraj chopil iniciativy. Velký dík patří také ředitelům našich škol, kteří významně přispěli ke kladnému ohlasu této akce."
Podle náměstka generální ředitelky agentury CzechInvest Jana Urbana je dostatek kvalifikovaných dělníků jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují zahraniční investory při rozhodování o vstupu do ČR. „Kdybychom investorům nabízeli skvělou polohu naší země a dobrou infrastrukturu, ale nemohli zaručit školené pracovníky, byla by všechna vyjednávání mnohem složitější,“ řekl Urban.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek