3. 6. 2009 Mozek představil návrhy úspor pro zastupitelstvo

Mozek představil návrhy úspor pro zastupitelstvo

Soubor opatření k zmírnění dopadů hospodářské krize na hospodaření Jihomoravského kraje a návrhy úprav rozpočtu kraje na letošní rok představili v úterý 3. června na tiskové konferenci poradního orgánu MOZEK jeho členové v čele s hejtmanem kraje Michalem Haškem a předsedou Finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeňkem Dufkem.
Ve čtvrtek se jimi bude zabývat krajské zastupitelstvo, které má mimo jiné schválit vytvoření půlmiliardové rezervy rozpočtu pro případ, že se ministerstvem financí avizovaný propad příjmů z daní stane skutečností.
Rezerva má být vytvořena zapojením finančních prostředků volných ke konci minulého roku ve výši 134,42 milionu korun, využitím volných zdrojů Fondu rozvoje Jihomoravského kraje z prostředků vyčleněných na spolufinancování projektů Evropské unie ve výši 20,3 milionu, snížením krytí odpisů příspěvkových organizací ve výši 156,4 mil. Kč a úsporami všech odborů krajského úřadu ve výši 188,8 milionu korun.