2. 6. 2009 Řešily se i pravomoci orgánů obcí

Řešily se i pravomoci orgánů obcí

V úterý 2. června se v prostorách Administrativního a školicího centra Jihomoravského kraje v brněnské ulici Cejl uskutečnila porada ředitele krajského úřadu Jiřího Crhy s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů. Mezi témata porady patřila například problematika datových schránek, eGOVERNMENT, informace k pravomocím orgánů obce a aktuální výzvy operačních programů pro obce a k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.