3. 6. 2009 Hejtman v Hodoníně otevřel novou okružní křižovatku

Hejtman v Hodoníně otevřel novou okružní křižovatku

V úterý 3. června se v Hodoníně uskutečnilo slavnostní otevření stavby „II/432 Hodonín – okružní křižovatka – Ul. Štefánikova, Měšťanská, Kollárova“. Slavnostního předání nové okružní křižovatky do běžného provozu se zúčastnili také představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.
Přestavba dopravně nevyhovující křižovatky byla zahájena v roce 2008 - celkové náklady stavby činí 20,584 milionu korun, z nich 8,2 milionu zaplatil Jihomoravský kraj. „Křižovatka, řešící moderní a bezpečnou formou křížení tří hlavních hodonínských dopravních tepen a napojení dvou místních komunikací, je řešením jež přinese dopravě v těchto místech větší plynulost a bezpečnost. Právě bezpečnost silniční dopravy je nyní ve středu pozornosti vedení Jihomoravského kraje, který se snaží o její zvýšení na mnoha úrovních. Mimo jiné také řadou dopravně technických opatření, mezi něž okružní křižovatky tohoto typu patří,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.