30. 5. 2009 Hejtman pozdravil absolventy MU

Hejtman pozdravil absolventy MU

Význam Masarykovy univerzity pro město Brno a Jihomoravský kraj ocenil při svém vystoupení na sobotním Dni absolventů MU na brněnském výstavišti hejtman kraje Michal Hašek, jeden z šesti absolventů této Alma mater, zastoupených v Radě Jihomoravského kraje.
Ocenil, že tohoto školou prošly tisíce mladých lidí, kteří po absolutoriu výrazně ovlivnili a ovlivňují život kraje. Ten se řadí mírou vzdělanosti na přední příčky v rámci České republiky. Hejtman připomenul dlouhodobou spolupráci kraje s Masarykovou univerzitou v řadě oblastí – ať již jde o Biotechnogický inkubátor INBIT nebo projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC, případně připravovaný projekt brněnských vysokých škol CEITEC. Jihomoravský kraj také nastartoval program SoMoPro, určený k získání špičkových zahraničních vědců pro region.
Univerzita, slavící letos 90. let své existence, uspořádala v sobotu velký sraz absolventů, kterého se zúčastnilo více než 2000 žen a mužů, kteří na tomto vysokém učení získali kvalifikaci v některém z humanitních či přírodovědných oborů. Celkem dala univerzita za 90 let své existence kvalifikaci 125 000 absolventů. Mezi nejstaršími, kteří v sobotu přijeli do Brna a zúčastnili se programu na brněnském výstavišti, byl i 88letý profesor JUDr. Mojmír Povolný z Lawrence University v Appletonu (Wisconsin, USA). Někdejší absolvent Právnické fakulty MU, díky jehož darům byl založen fond, zásobující brněnský Mezinárodní politologický ústav specializovanou zahraniční literaturou, převzal z rukou rektora Petra Fialy Zlatou medaili MU. Jeho spolupráci s univerzitou ocenil také hejtman Michal Hašek – jeden z nejmladších absolventů téže fakulty.