28. 5. 2009 Radní kraje jednali ve Vyškově

Radní kraje jednali ve Vyškově

Zasedáním krajských radních ve Vyškově skončilo ve čtvrtek 28. května první kolo výjezdů Rady Jihomoravského kraje do okresů regionu.
Hejtman kraje Michal Hašek zdůraznil, že toto setkání vedení kraje se starosty a místostarosty Vyškova, Slavkova a Bučovic, s šéfy Úřadu práce, územních odborů policie a Hasičského záchranného sboru, zákonodárci a dalšími představiteli okresu splnilo svůj účel. Podobně jako předcházející výjezdní zasedání umožnilo členům krajské rady lépe poznat problémy a potřeby okresu a rozhodovat o nich s detailní znalostí věci.
Vyškovsko je se 7,2 % nezaměstnaných na třetím místě v kraji – tabulku vede Brněnsko s 6,1 %, následované Brnem se sedmi procenty. Nejvyšší nezaměstnanost (13,3 %) je na Hodonínsku. Radní schválili několik dotací směřujících do okresu. Rozhodli například o finanční podpoře Vyškovska při budování vodárenské a kanalizační infrastruktury ve výši 57 milionů korun a podpoře staveb protipovodňové ochrany ve výši šesti milionů. Radní schválili také dotaci Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje ve výši pěti milionů korun na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení a dalších pomůcek pro záchranáře a dvoumilionovou dotaci pro republikovou policii na nákup přístrojů GPS a doplnění kamerového systému.

Jak informoval hejtman kraje Michal Hašek, radní schválili záměr založení společnosti Centrální jihomoravský zadavatel s.r.o. (CEJIZA), která bude nakupovat léky, zdravotnický materiál a přístroje pro všechna krajská zdravotnická zařízení. Společným nákupem prostřednictvím internetových aukcí by měla tato společnost ušetřit značné prostředky, které zdravotnická zařízení vydávají při nákupech v menších množstvích. Podle hejtmana se činnost nové organizace může později rozšířit i na nákupy potřeb pro ústavy sociální péče, pro školy atd. CEJIZA by měla začít fungovat nejpozději začátkem září a vedení kraje si od ní slibuje mnohamilionové úspory. Podobně by kraj chtěl centrálně nakupovat také energie pro svých 360 organizací a uspořit tak zhruba 100 milionů korun.
K nejdůležitějším materiálům, kterými se dnes rada zabývala, patřil návrh na úpravu letošního rozpočtu Jihomoravského kraje. Radní doporučí členům zastupitelstva, aby na svém zasedání čtvrtého června schválili snížení pětimiliardového rozpočtu o půl miliardy korun v souladu s očekávaným propadem příjmů z daní. Navržená opatření nemají mít žádný dopad na již zahájené investice, mohou maximálně oddálit zahájení nových. Definitivní rozhodnutí padne zřejmě až v září, kdy bude mít vedení kraje podrobnější informace o vývoji daňových příjmů.
V odpoledních hodinách se radní, jak se již stalo tradicí, rozjeli do jednotlivých částí okresu, aby se na místě seznámili s jednotlivými problémy a jejich řešením.