Informace č.j.: JMK 68763/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                       Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                  JMK 68763/2009                      S-JMK 68763/2009 OKP                     Krásná/541651233                     28. 5. 2009
 
 
„přivedeme ty milióny aut na kraj Brna a na Vídeňskou ulici a budeme řešit další problém“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 14. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – přivedeme ty milióny aut na kraj Brna a na Vídeňskou ulici a budeme řešit další problém“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
Podle přiloženého článku radní ing. Venclík veřejně uvedl:
Ovšem ani v případě úspěšné výstavby R52 nemá kraj vyhráno.
‘Jestli se podaří těch chybějících dvacet kilometrů postavit, přivedeme ty milióny aut na kraj Brna a na Vídeňskou ulici a budeme řešit další problém, jak s nimi projet Brnem, když nemáme postaveny plánované tangenty,‘ připomněl Venclík
Požadujeme
a) doložit kopiemi dokumentů, kolik milionů aut projekty podporované ing. Venclíkem přivedou na kraj Brna a na Vídeňskou ulici
b) sdělit kolik roků má podle plánů JMK trvat, že milióny aut přivedené na kraj Brna a na Vídeňskou ulici díky projektům podporovaným ing. Venclíkem, budou takto zatěžovat uvedenou oblast Brna
c) předat dokumenty dokládající, jaký plán má JMK pro řešení vyvolaného problému podle bodu b]
d) sdělit jak se Jihomoravský kraj vypořádal s autorizovanou studií dopravního odborníka ing. Strnada (a předat dokumenty, které to dokládají), který doložil, že koncepce s napojením Rakouska u Mikulova místo u Břeclavi je chybná a že dojde k dramatickému zatížení R52 u Brna a že velmi výrazně odvedení kamionové dopravy a odlehčení Brněnské aglomerace řeší napojení u Břeclavi.
e) sdělit jak se Jihomoravský kraj vypořádal s autorizovanou studií dopravního odborníka Mgr. Dufka (a předat dokumenty, které to dokládají), který doložil , že koncepce s napojením Rakouska u Mikulova místo u Břeclavi je chybná a že dojde k dramatickému zatížení R52 u Brna a že velmi výrazně odvedení kamionové dopravy a odlehčení Brněnské aglomerace řeší napojení u Břeclavi.
Zdůrazňujeme, že pokud člen Rady kraje veřejně vystoupí s určitými informacemi, pak nepochybně má dokumenty doloženo, co sděluje veřejnosti.“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) - e) Žádosti:
            Povinný subjekt nemá k dispozici žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a) – e) Žádosti, a není ani povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                        Mgr. Martin Mikš
                                                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                           v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                                vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                              odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                 541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz