Informace č.j.: JMK 65585/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                                Sp.Zn.                                                           Vyřizuje/linka                          Brno
ze dne                                   JMK 65585/2009                     S – JMK 65585/2009 OKP                      Zich/541651219                     19.5.2009
 
 
„Zadost o informace podle zakona 106/99-uzemni rozhodnuti behem prazdnin“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 9.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace podle zakona 106/99-uzemni rozhodnuti behem prazdnin“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) predat kopii vsech dokument, ze uzemni rozhodnuti bude vzpracovano behem prazdnin
b) sdelit do konce ktereho roku ma byt vypsano vyberove rizeni a na co ma byt vypsano.
c) predat kopie dokumentu dokladajicich plan dle bodu b].“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a-c) Žádosti:
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadované informace žádané ve Vaši Žádosti pod písm. a-c).
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního