26. 5. 2009 Výstaviště hostí Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh

Výstaviště hostí Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh

Nové technologie a techniky v oblasti vodárenství a čištění vod nebo v oblasti odpadového hospodářství představuje mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI, který v těchto dnech hostí areál brněnského výstaviště. Zahájení veletrhu se zúčastnili též představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem, krajským radním Ivo Polákem a předsedou výboru pro životní prostředí a zemědělství Václavem Horákem.
Jak při zahájení veletrhu zdůraznil hejtman Michal Hašek, právě jihomoravské obce byly velmi úspěšné při získávání dotací z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) jak v oblasti vodárenství a čištění odpadních vod, tak v oblasti odpadového hospodářství. „U příležitosti Dne vody jsem hovořil o tom, kolik obcí bylo úspěšných v získání dotací, ale posteskl jsem si, že mají problémy s uzavíráním smluv a vydáním samotných rozhodnutí a o přidělení financí z OP ŽP. Od té doby se situace změnila a já mohu konstatovat, že se to ihned pozitivně projevilo na podávání žádostí o spolufinancování JMK. V současnosti projednáváme možnost podpory 14 staveb o celkových investičních nákladech 741 milionů korun a příspěvku kraje ve výši 58 milionů,“ konstatoval hejtman.