26. 5. 2009 Seminář o dluhovém poradenství

Seminář o dluhovém poradenství

Projekt finanční gramotností proti dluhové pasti představila Asociace občanských poraden na odborném semináři, který se uskutečnil 26. května v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně pod záštitou a za účasti člena Rady JMK Jiřího Altmana. Více podrobností o projektu najdete na www.obcanskeporadny.cz .