Informace č.j.: JMK 65606/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                               Sp.Zn.                                                         Vyřizuje/linka                                Brno
ze dne                                 JMK 65606/2009                     S-JMK 65606/2009 OKP                      Krásná/541651233                      21. 5. 2009
 
 
„nové územní rozhodnutí a výjimka, která umožní zápis do územního plánu“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – nové územní rozhodnutí a výjimka, která umožní zápis do územního plánu“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
V níže připojeném článku je uvedeno
‘Brno – Náměstkyně hejtmana Anna Procházková (ODS) už několikrát veřejně prohlásila, že rychlostní silnice R52 je jejím ‚žaludečním vředem‘. Stavbu prosazuje, je podle ní nezbytná. 
...
Ander: .... Přitom propojení s Břeclaví by bylo výrazně levnější, kratší a bez komplikací. Protože ve velké míře by šla silnice v trase obchvatu Břeclavi, který se stejně musí postavit.
* Jaké je podle Vás řešení situace?
Procházková: Požádáme znovu o územní rozhodnutí. Proti tomuto původnímu se ekologové odvolali a podali stížnost na Ministerstvo životního prostředí. Teď se pracuje na výjimce, která zápis do územního plánu umožní. Jedna už byla odsouhlasena, týká se chráněné krajinné oblasti Pálava. Doufám, že územní rozhodnutí bude konečně vydané a bude se moci požádat o stavební povolení.‘
Požadujeme
a) předat kopii územního rozhodnutí, proti kterému se podle ing. arch. Procházkové ekologové odvolali
b) sdělit na které výjimce se pracuje (viz. vyjádření ing. arch. Procházkové: ‘pracuje na výjimce, která zápis do územního plánu umožní‘) a jak tato výjimka umožní zápis do územního plánu a co má být do územního plánu ‘zapsáno‘
c) sdělit, která konkrétní výjimka byla odsouhlasena a kdy a kým (viz. vyjádření ing. arch. Procházkové: ‘Jedna už byla odsouhlasena, týká se chráněné krajinné oblasti Pálava‘) a předat kopii této odsouhlasené výjimky.
Dokumenty požadujeme zaslat naskenované emailem.“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) - c) Žádosti:
V současné době se pracuje na výjimkách ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na stavbu Perná – st. hranice ČR. Žádné jiné informace, popř. dokumenty v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., nemá k Vaší Žádosti povinný subjekt k dispozici. V případě zájmu o bližší informace Vám doporučujeme, obrátit se autora Vámi citovaného článku.
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                                  Mgr. Martin Mikš
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                                        v z. Mgr. Radomír Zimek, v. r.
                                                                                                                          oddělení legislativní a právní
                                                                                                                         odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                  541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz