Informace č.j.: JMK 65581/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                                Sp.Zn.                                                        Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                  JMK 65581/2009                      S-JMK 65581/2009 OKP                      Krásná/541651233                     21. 5. 2009
 
 
„sedmdesát tisíc vozidel přes Mikulov“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – sedmdesát tisíc vozidel přes Mikulov“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 7.5.2009 proběhlo výjezdní zasedání Rady JMK v Mikulově. O tomto jednání vyšel v MFDNES přiložený článek.
Je zde s odkazem jednání Rady JMK uvedeno:
Dlouholeté vleklé spory ekologů a politiků kolem výstavby rychlostní silnice z Pohořelic do Mikulova na rakouské hranice mohou podle vedení Jihomoravského kraje vést k dopravnímu kolapsu v regionu. Podle statistik se po nedostačující současné silnici valí miliony aut. A přibývají.
‘Už teď Mikulovem denně projede až sedmdesát tisíc automobilů,‘ obává se budoucnosti starosta Mikulova Rostislav Koštial.
Požadujeme
a) předat kopie dokladů, které dokládají očekávaný dopravní kolaps v regionu
b) předat kopii dokumentu, který dokládá, že dnes projíždí Mikulovem 70 tis vozidel denně
c) předat kopii dokumentů, které dokládají, že od posledního sčítání vozidel v roce 2005 je v současné době na hraničním přechodu v Mikulově více aut než v roce 2005.
dokumenty existující elektronicky požadujeme na CDROM. Pokud předmětné dokumenty neexistují elektronicky, požadujeme zaslat jen titulní strany a strany, kde je informace obsažena.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá k dispozici žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. V případě zájmu o bližší informace Vám doporučujeme, obrátit se na autora Vámi citovaného článku.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš
                                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                                             v z. Radomír Zimek, v. r.
                                                                                                                           oddělení legislativní a právní
                                                                                                                         odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                  541651111                  541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz