21. 5. 2009 Krajští radní o problémech Znojemska

Krajští radní o problémech Znojemska

Problematice Znojemska - okresu se 113 tisíci obyvatel, ve kterém dosáhla na konci letošního dubna míra nezaměstnanosti 12,1 procenta -, bylo věnováno další výjezdní zasedání Rady Jihomoravského kraje, které se ve čtvrtek 21. května uskutečnilo v areálu kláštera ve Znojmě – Louce.
Jednání se kromě radních zúčastnili i hosté – představitelé Znojma a Moravského Krumlova, policie, Hasičského záchranného sboru, Úřadu práce, ale také zákonodárci zvolení na Znojemsku.

Jedním z hlavních bodů se stala silnice 1/53, která patří k významným dopravním prioritám kraje. Jejím správcem je stát, který musí být také investorem. „Kraj má zájem na tom, aby tato silnice byla zrekonstruována co nejdříve. Má bezprostřední vliv na zaměstnanost, mobilitu pracovní síly, přístupnost regionu turistům,“ řekl hejtman kraje Michal Hašek. Radní se zabývali také pokračováním velkorysého rozvojového programu ve znojemské nemocnici - největší nemocnici Jihomoravského kraje. Vzali na vědomí informaci ředitele o pokračování investic a radní Oldřich Ryšavý informoval o jednání se svým dolnorakouským protějškem, který potvrdil zájem o budoucí využití kapacit radioterapie ve Znojemské nemocnici. Do spolupráce s Dolním Rakouskem bude podle Ryšavého zařazena také nemocnice v Břeclavi.

Radní vyslechli také zprávu o nevyhovujícím stavu prostor, v nichž musejí ve Znojmě pracovat profesionální hasiči, kteří už dlouhou dobu usilují o státní investici. Jejich zřizovatelem je ministerstvo vnitra. „Rada kraje přijala na můj návrh usnesení, kterým doporučuje generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru, aby v nejbližším období byla vyčleněna částka potřebná k vybudování nové stanice HZS ve Znojmě. Celkově půjde o investici za 60 milionů korun. Polovinou by měl přispět zřizovatel, druhou polovinu pak místní samosprávy. My se budeme snažit, aby tento projekt byl realizován s co největším přispěním státu,“ řekl hejtman. Ten také potvrdil, že kraj řeší majetkoprávní situaci Dětského domova ve Znojmě. Bylo již zahájeno jednání o odkoupení objektu, který má domov pronajatý od restituentů.

(Tiskové zprávy zde: Nemocnice Znojmo, Silnice č 53, Železnice do Laa .)