Informace č.j.: JMK 65574/2009

 

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
ČJ.                                                    Sp.Zn.                                                             Vyřizuje/linka                                                       Brno
 JMK  65574/2009                        S-JMK 65574/2009 OKP                           Mgr. Klusáčková/541651234                           19.5.2009
 
 
„oznámení z Rakouska“-  poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – oznámení z Rakouska“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Dne 7.5.2009 proběhlo výjezdní zasedání Rady JMK v Mikulově. O tomto jednání vyšel v MF Dnes přiložený článek. Je zde s odkazem na jednání Rady JMK uvedeno:
„Nová silnice by se měla napojit na rakouskou dálnici A5. Rakušané minulý týden oznámili, že ji k našim hranicím přivedou v roce 2013. Hrozí však, že na rakouskou dálnici v Mikulově bude navazovat jen dvoupruhá silnice. Stavět se ještě nezačalo. Není ani stavební povolení. K tomu je třeba nový územní plán. Ten však dosud leží u Nejvyššího správního soudu v Brně. Ekologové jej označili za nezákonný.“
Požadujeme
a) sdělit, které konkrétní osoby z Rakouska, kdy a kde oznámily „minulý týden…, že (jejich dálnici A5) k našim hranicím přivedou v roce 2013“,
b) předat kopii dokumentu, který dokládá toto „ohlášení“.“
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme požadované informace, resp. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., resp. nemá žádné informace o tom, „které konkrétní osoby z Rakouska, kdy a kde oznámily „minulý týden…, že (jejich dálnici A5) k našim hranicím přivedou v roce 2013“.
 
 
k písm. b) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
           
S pozdravem
 
 
                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz