20. 5. 2009 Zastupitelé vyslechli návrhy na redukci rozpočtu

Zastupitelé vyslechli návrhy na redukci rozpočtu

Seminářem pro zastupitele a vedoucí pracovníky krajského úřadu, který dnes uspořádal Finanční výbor Zastupitelstva Jihomoravského kraje v čele s předsedou Zdeňkem Dufkem, začala příprava mimořádného zasedání zastupitelstva. To má dne 4. června schválit změny krajského rozpočtu, vynucené očekávaným snížením daňových příjmů kraje o 500 milionů korun.
Hejtman kraje Michal Hašek seznámil zastupitele v úvodním vystoupení se současným stavem zadlužení kraje. To dosahuje – v poměru k rozpočtu – 0,5 procenta. V poměru k celkovému objemu majetku pak pět procent, nikoli 37 procent, jak před časem mylně uvedla Mladá fronta DNES.
Se strukturou navrhovaných opatření seznámila přítomné vedoucí ekonomického odboru krajského úřadu Ludmila Hrachovinová, návrhy škrtů v rozpočtech jednotlivých odborů představili krajští radní a vedoucí odborů.
Cílem semináře bylo zapojit před červnovým hlasováním celé politické spektrum zastupitelů do diskuse o tom, jak vyjít s menšími příjmy kraje a přitom zachovat jeho strategicky důležité programy. Hejtman Michal Hašek vyzval také přítomné představitele opozičních klubů KSČM a KDU-ČSL, aby připravili vlastní iniciativní návrhy. Cílem má být dosažení nejvyšší míry shody na červnovém jednání zastupitelstva.