20. 5. 2009 S komisařem Špidlou o projektech kraje

S komisařem Špidlou o projektech kraje

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se ve středu 20. května na mezinárodní konferenci o konkurenceschopnosti lidských zdrojů v Jihomoravském kraji v Křtinách u Brna setkal s eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimírem Špidlou.
Hovořili spolu o otázkách zaměstnanosti, o hospodářské krizi a jejím dopadu na Jihomoravský kraj. Hejtman Špidlu jako člena Evropské komise informoval o významných projektech, které se na jižní Moravě připravují, zejména o projektu středoevropského technologického centra CEITEC, o projektu ICRC, připravovaném ve spolupráci s klinikou Mayo v USA, o fungování Jihomoravského inovačního centra i vyhlášení nového programu SoMoPro, zaměřeného na podporu mladých a nadějných vědců. Michal Hašek hovořil také o fungování krajské tripartity a Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Komisař Špidla ocenil, že Jihomoravský kraj měl jako jeden z prvních regionů vlastní strategii rozvoje lidských zdrojů.
Na programu dvoudenní mezinárodní konference v Křtinách u Brna, kterou uspořádal Jihomoravský kraj v rámci českého předsednictví v Radě EU, byly otázky aktuálního vývoje na trhu práce v ČR i v regionu, výměna názorů na řešení problémů zvyšující se nezaměstnanosti, účastníci hovořili o využívání strukturálních fondů pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti terciárního vzdělávání, o řešení nedostatku kvalitních pracovních sil v řemeslných a technických oborech a o dalších otázkách.