20. 5. 2009 Možnosti spolupráce s Mezinárodním centrem klinického výzkumu ICRC

Možnosti spolupráce s Mezinárodním centrem klinického výzkumu ICRC

Možnostem spolupráce lékařských, farmaceutických a biotechnologických firem s Mezinárodním centrem klinického výzkumu (ICRC) a Fakultní nemocnicí u svaté Anny se věnovala konference s názvem „Tvoříme budoucnost medicíny“. Tiskové konference k tomuto tématu se spolu s představiteli ministerstva zdravotnictví a fakultní nemocnice zúčastnil též jihomoravský hejtman Michal Hašek.
ICRC se letos začne stavět v areálu svatoanenské nemocnice v Brně, hotové má být v roce 2011. Náklady dosáhnou 2,9 miliardy korun. I přes špatnou situaci veřejných rozpočtů letos na realizaci projektu přispěje Jihomoravský kraj deseti miliony korun - přispět na stavbu v několika letech 50 miliony korun se zavázalo minulé zastupitelstvo, dosud bylo uvolněno 40 milionů. Nové vedení kraje projekt přijalo a krajští zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili odeslání posledních peněz.
Za peníze od kraje se budou na pozemku, kde se centrum začíná stavět, řešit technické záležitosti – posunutí parovodu a úpravu výměníkové stanice. Kraj výstavbu podporuje, protože centrum zvýší vědeckou prestiž Brna a přinese i další efekty související s příchodem vysoce kvalifikovaných firem a s nabídkou práce pro specialisty.
„V rámci Regionální inovační strategie se snažíme primárně řešit nejenom problémy začínajících inovativních firem a problémy s transferem technologií z univerzit. Uvědomujeme si, že bez špičkového výzkumu nebudeme schopni obstát v globální soutěži. Jihomoravský kraj projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu vyslovuje plnou podporu, stejně jako dalším průlomovým projektům na zřizování nových výzkumných infrastruktur,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Odborníci budou v centru ICRC vyvíjet například nové způsoby léčby epilepsie, mozkové příhody a srdečních chorob. Nejnovější metody léčby se tak dřív dostanou k pacientům.