Informace č.j.: JMK 63146/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                              Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                                 JMK 63146/2009                      S – JMK 631466/2009 OKP                       Zich/541651219                      14.5.2009
 
 
„Zadost o informace dle zakona 106/99 – jednani na 27.4.2009 s rakouskou stranou“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 4.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 - jednani na 27.4.2009 s rakouskou stranou“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
Pozadujeme
a)      zaslat kopii vslede korespondence, která predchazela predmetnemu jednani
b)      sdelit kdo se jednani zucastnil
c)      predat prezencni listninu z predmetneho jednani a zapis /zaznam z tohoto jednani
d)      predat kopie vsech prezentaci z predmetneho jednani
e)      predat kope vsech predanych dokumentu na danem jednani
f)       predat kopii veskere korespondence, ktera nasledovala po danem jednani
g)      kopii tiskove zprávy jak byla predana mediim, vcetne pruvodniho dopisu “.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k Žádosti pod bodem a)-g):
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadovanou informaci. Povinný subjekt Vám dále sděluje, že neví o tom, že by v danou dobu mělo proběhnout nějaké jednání, jež je uvedené v žádosti.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního