Informace č.j.: JMK 63142/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                                Sp.Zn.                                                       Vyřizuje/linka                              Brno
ze dne                                 JMK 63142/2009                      S-JMK 63142/2009 OKP                     Krásná/541651233                   14. 5. 2009
 
 
„jednání v Kuřimi 21.4.2009 – jednání 11.5.2009“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 4. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání v Kuřimi 21.4.2009 a jednání 11.5.2009“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 21.4.2009 proběhlo v Kuřimi jednání o obchvatu Kuřimi. O daném jednání a činnosti ŘSD vzhledem k dané problematice proběhla veřejná diskuze na http://www.kurim.cz/text_listarna.php?id_list_prisp=1636&kod= kde jsme se mohli dočíst různé věci, které naznačují, že jednání o jižním obchvatu není ‚ye‘ strany města Kuřim zcela ‚trasparentní‘. Osoba která propaguje uzavřená jednání zastupitelů s ŘSD zde uvedla:
Pan Kremitovsky je urednik, plnici politicke zadani. Jeho argumenty v clanku nejsou pravdive. Takze ano - jsem ochoten mu (i verejne) rict, ze se bud myli nevedomky, nebo vedome (a vedoma nepravda se v cestine nazyva lzi).‘
dále je zde od stejné osoby publikováno
‚... I z tohoto důvodu je pro mě studie HBH naprosto hodnověrná. A proč s jejími závěry nesouhlasí kraj? To skutečně netuším. Jenom jsem přesvědčen, že oficiálně presentované důvody nejsou těmi pravými. Ještě jednou opakuji, že ŘSD pouze plní zadání kraje. Pokud by politické rozhodnutí znělo JO – pak bude ŘSD se stejnou vehemencí prosazovat JO.‘
‚...Pokud jde o financovani, tak vyrok, ze si Kurim musi sehnat finance sama, je pouze natlak. Penize na reseni R43 a vsech souvislosti musi najit investor a neni to povinnosti obce.‘
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence k dopravnímu řešení u Kuřimi, které je možné zařadit pod pojem ‘politické zadání‘, a to od 1.6.2008
b) požadujeme předat kopii veškeré korespondence ŘSD se všemi subjekty ve věci dopravního řešení v prostoru Kuřimi, a to včetně korespondence s JM krajem, městem Kuřim, Ministerstvem dopravy a městem Brnem, a to od 1.6.2008
c) pro jednání ŘSD se všemi subjekty ve věci dopravního řešení v prostoru Kuřimi, ke kterým neexistuje zápis nebo záznam dle bodu b), požadujeme sdělit, kdo s ŘSD, kdy a kde a s kým o dané věci jednal a s jakým výsledkem, a to od 1.6.2008
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná a přijatá, listinná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání včetně prezenčních listin, dokumenty předané osobně.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a) – c) Vaší Žádosti, a není ani povinen takovéto informace mít.
Pro úplnost pouze dodáváme, že pod písm. b) a c) Žádosti je požadována korespondence a informace o jednáních Ředitelství silnic a dálnic, nikoliv Jihomoravského krajem s ostatními uvedenými subjekty.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                         Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                 541651111                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz