Informace č.j.: JMK 62136/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                               Sp.Zn.                                                           Vyřizuje/linka                          Brno
ze dne                                 JMK 62136/2009                     S – JMK 62136/2009 OKP                      Zich/541651219                     13.5.2009
 
 
„Zadost o informace dle zakona 106/99 – setkani starostu teritoria Boskovice 20.1.2009 – deklarace / 2“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – setkani starostu teritoria Boskovice 20.1.2009 – deklarace /2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
Pozadujeme zaslat emailem kopii naskenovanou dokumentu, ktery doklada jak se na JMK dostala predmetna deklarace a pokud takovy dokument neexistuje pozadujeme sdelit, kdo a , jak a kdy tento dokument na JMK doručil.
Dále pozadujeme zaslat emailem kopii veskere korespondence ve věci R43 s mestem Boskovice, a to do 1.1.2009, vcetne odpovedi na predmetnou dekleraci “.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k  Žádosti:
  • Povinný subjekt zjistil, že má Vámi požadovanou informaci, tedy obálku, ve které byla poštou doručena daná deklarace na podatelnu Jihomoravského kraje, kterou Vám postupujeme.
  • Povinný subjekt dále zjistil, že nemá žádnou korespondenci ve věci R43 s městem Boskovice, a to od 1.1.2009, včetně odpovědi na předmětnou deklaraci.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 
Přílohy: dle textu (1x A4 jednostranný)