Informace č.j.: JMK 62058/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                                Sp.Zn.                                                          Vyřizuje/linka                          Brno
ze dne                                 JMK 62058/2009                      S – JMK 62058/2009 OKP                     Zich/541651219                    14.5.2009
 
 
„Zadost o informace podle zakona 106/99-pravni nanalyza objednana z MD – pochybeni JMK a ostatnich akteru /2“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace podle zakona 106/99-pravni nanalyza objednana z MD – pochybeni JMK a ostatnich akteru /2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) predat veškerou koreposndenci ve veci predmetne pravni analyzy as MD a vsemi ostatnimi subjekty za obdobi od 1.11.2006, a to i po obdrzeni nasi zadosti o informace z 31.1.2009, tj. ode dne od kterého JMK a vedouci odboru OUPSR ing. arch. Hamrlova prokazatelne vlastní předmětnou pravni analyzu a mohla si precist, co udelalal podle nazoru renomovane pravni kancelare chybne a v rozporu se zakonem. Stejne tak od tohoto dne vlastni predmetnou analyzu i ing. arch. Prochazkova a take se tedy prokazatelne dozvedela, co JMK a uzmeni planovani pod jejim vedenim udelal podle narozhu renomvane pravni kanceláře chybne a v rozporu se zakonem.
K bodu a] uvadime, pokud povinny subjekt bude pozadovat uhradu, pak musí unest bremeno, ze dolozi JAK se jim nachované dokukenty k predani konkretne a jasne vztahuji k bodu a] zadosti. Toto je platne I pro ostani nize uvedene body zadosti. Povinny subjekt totiz nesmi podavat dezinformace a uz vubec nesmi pozadovat uhradu bez radneho zduvodneni.
b) pozadujeme predat informaci jak, kdy a jakym zpusobem na tuto pravni analyzu reagovala radni ing. arch. Prochazkova zodpovedna za oblast uzemniho planovani a pozadujeme vydat kopii jejiho pisemneho vyjadreni, kterym bude reagovat pri vyrizovani teto zadosti o informace.
c) pozadujeme predat informaci jak, kdy a jakym zpusobem na tuto pravni analyzu reagovala ing. arch. Hamrlova zodpovedna za oblast uzemniho planovani a pozadujeme vydat kopii jejiho pisemneho vyjadreni, kterym bude reagovat pri vyrizovani teto zadosti o informace.
****
Vzhledem k tomu, ze statni sprava nemsi setrvávat ve svych pochybenich, nebot cinnost statni spravy je sluzbou verejnosti a statni sprava je povinna konat v ramci zakonu a ne jinak, pozadujeme
****
d) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 40,
e) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 43,
f) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 44,
g) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 45,
h) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 46,
j) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 48,
k) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 49,
l) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 54,
m) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 56,
n) predat sdelit jak JMK provedl napravu pochybeni specificky pojmenovaných v prilozene pravni analyze v cl. Cislo 62,
 
Ve všech bodech pozadujeme predlozit kopie dokumentu a korespondence dokladajici NAPRAVU predmetneho POCHYBENI a veškerou korespondenci dokladajici NAPRAVU predmetneho pochybeni.“.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a-n) Žádosti:
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadované informace žádané ve Vaši Žádosti pod písm. a-n).
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního