Informace č.j.: JMK 4974/2007

Jihomoravský kraj
Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 4974/2007                       S-JMK 4974/2007 OPO               Mgr. Krejčí/541658855             24. 1. 2007                                           
 
 
Bod č. 4 ze 102. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 12. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 102. zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                   
 
Příloha: dle textu