13. 5. 2009 Slavnostní shromáždění akademické obce DIES ACADEMICUS

Slavnostní shromáždění akademické obce DIES ACADEMICUS

Ve středu 13. května se náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková zúčastnila tradičního shromáždění akademické obce DIES ACADEMICUS na Masarykově univerzitě v Brně. Hlavním bodem programu bylo předání Cen rektora za významný tvůrčí nebo umělecký čin. Ceny z rukou rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy převzali také nejlepší studenti doktorských a magisterských studijních programů, oceněny byly i vynikající disertační práce a sportovní výkon.
Náměstkyně hejtmana Anna Procházková ve svém projevu připomněla, že letos uplynulo již 90 let od založení druhé české univerzity na Moravě. Jako představitelka Jihomoravského kraje vyzdvihla již uskutečněné a úspěšné projekty, které byly realizovány ve spolupráci Jihomoravského kraje a Masarykovy univerzity jako odborného garanta - např. Univerzitní Kampus v Brně-Bohunicích, který se stal základnou přírodovědného a medicínského výzkumu i vzdělávání nebo biotechnologický inkubátor INBIT. Projevila přání, aby se do budoucna staly skutečností i takové projekty, jako je evropské centrum CEITEC či středisko medicínského výzkumu ICRC.