13. 5. 2009 Jihomoravský kraj láká špičkové vědce ze zahraničí

Jihomoravský kraj láká špičkové vědce ze zahraničí

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně byl ve středu 13. května, slavnostně zahájen nový dotační program SoMoPro (South Moravia Programme for Distinguished Researches). Ten má přilákat do regionu špičkové vědce ze zahraničí, zejména lídry vědeckovýzkumných týmů, kteří mohou mít zásadní vliv na rozběhnutí a další rozvoj ambiciózních vědeckovýzkumných projektů jako je CEITEC a ICRC a na kariérní rozvoj mladých vědců v regionu. Jedná se o zcela unikátní program, který svým zaměřením a rozsahem nemá v České republice obdoby.

V rámci programu SoMoPro budou financovány jedno až tříleté pobyty zahraničních špičkových vědců a českých špičkových vědců působících v zahraničí mimo EU na veřejných vědecko-výzkumných institucích v regionu. Z dotace bude možné hradit osobní náklady na vědce a náklady na jeho výzkumnou činnost. Dotace v rámci programu SoMoPro budou udělovány na základě výsledků veřejné soutěže. Žádosti o dotaci budou podávat příchozí vědci ve spolupráci s hostitelskou vědecko-výzkumnou institucí. Hodnocení žádostí bude provedeno mezinárodními evaluátory. „První výzva k podávání žádostí o grant bude otevřena v červnu tohoto roku,“ doplnila Alena Srnová, ředitelka Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, které bude program administrovat.
Program SoMoPro je ve své první fázi plánován na čtyři roky s celkovým rozpočtem 3,88 mil. Euro. „Jihomoravský kraj získal kofinancování programu SoMoPro ze 7. Rámcového programu pro vědu a výzkum (Akce Marie Curie), a to ve výši 1,55 mil. Eur),“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. „Program SoMoPro také významně pomáhá při získávání finančních zdrojů ze Strukturálních fondů, neboť přispívá k prokázání udržitelnosti plánovaných vědecko-výzkumných infrastrukturních projektů jako je například CEITEC,“ dodal hejtman.

Program SoMoPro má přispět ke zvýšení kvality vědy a výzkumu v regionu napojením na světové toky znalostí. Věda a výzkum jsou v současnosti chápány jako zásadní zdroj inovací, které jsou klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. Synergický efekt aktivit vědeckovýzkumných institucí a podpůrných programů Jihomoravského kraje bude mít význam pro zajištění udržitelného ekonomického růstu a rozvoje Jihomoravského kraje v budoucnosti. SoMoPro představuje jeden z největších nástrojů JMK, jak připravit region na oživení ekonomiky po odeznění současné krize.
Včerejší otevření regionálního programu pro podporu špičkové vědy ocenili dnes přítomní představitelé akademické obce. Například profesor Karel Rais, rektor Vysokého učení technického řekl, že jeho univerzita již pro vědce ze zahraničí připravila šest luxusních bytů v rekonstruovaném areálu kartuziánského kláštera v Brně – Králově Poli. Podle Petra Dvořáka z Lékařské fakulty MU může program do regionu přinést také peníze. Každý špičkový vědec podle něj získá v Brně nejméně jeden slušný grant z českých nebo zahraničních zdrojů za pět až deset milionů korun.
Více informací o programu SoMoPro najdete na http://www.jcmm.cz/cs/somopro.html  .