13. 5. 2009 Mezinárodní konference "Evropský soutěžní den"

Mezinárodní konference "Evropský soutěžní den"

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil ve středu 13. května v Brně dvoudenní konferenci „Evropský soutěžní den“. Akce je tradičně pořádána soutěžním úřadem země předsedající Radě EU. Konference v Brně se spolu s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martinem Pecinou, zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU zúčastnil jihomoravský hejtman Michal Hašek.
Jak uvedl hejtman ve své úvodní řeči, Jihomoravský kraj není podnikatelem, není ani subjektem, který odhaluje, protisoutěžní jednání. Přesto však vyvíjí úsilí k podpoře efektivní hospodářské soutěže. V rámci ČR Jihomoravský kraj patří k vyspělejším regionům, kde je tradičně dostupná silná báze vysokoškolských studentů i pracovníků ve výzkumu a vývoji. Vedení kraje tak zastává názor, že jednou z možností rozvoje soutěžního prostředí je podpora malých a středních inovativních podniků, které se orientují na produkci nových vyspělých výrobků a zavádění nových procesů. „Realizace podpůrných programů Jihomoravského kraje již přináší první výsledky v podobě inkubovaných firem, jejichž produkty již pronikly na trh a dosahují výborných parametrů. Jedná se nejen o informační technologie, ale také o strojírenské produkty, zdravotnické přístroje a další výrobky. Inkubované firmy vytvořily desítky nových pracovních míst a z dosavadních poznatků vyplývá, že to není krátkodobé, nýbrž stabilní zvýšení zaměstnanosti. Věřím, že i touto cestou může krajská samospráva pomoci k růstu konkurenceschopnosti regionu a přispět tak ke zlepšení soutěžního prostředí i k oživení hospodářského růstu. Podotýkám, že podpůrné programy Jihomoravského kraje vycházejí ze strategie inovací Evropské unie,“ řekl na konferenci hejtman Michal Hašek.